Nenecháme vás v tom samotné


Náplní naší práce není jen úklid, ale i lidský přístup. Veškeré činnosti spojené s úklidem děláme srdcem a dbáme na spokojenost všech obyvatel v daném objektu. Úklidové služby provádějí řádně zaškolení pracovníci. Každý z našich pracovníků je zastupitelný na všech objektech, proto Váš dům bude vždy a včas uklizen dle časového harmonogramu. Zaručujeme časovou flexibilitu mimo časový harmonogram úklidu – nestandardní požadavky. V případě zjištění závad v domě - nefunkční brano, rozbité světlo, nefunkční výtah; je samozřejmostí okamžitého nahlášení správci objektu. Vždy dodržujeme rozsah úklidových prací dle platné smlouvy v požadované kvalitě a termínu. U každého pracovníka probíhá kontrola kvality odvedené práce a dodržování harmonogramu prací. Vlastní úklid je prováděn ekologickými čisticími prostředky.

Úklidový plán


Jednou ze služeb, které APsystem s.r.o. v oboru úklidů poskytuje svým zákazníkům, je bezplatné vypracování úklidových plánů dle potřeb a požadavků daného klienta.

KDE – prostor, který je určen pro úklid dle harmonogramu úklidových prací
KDY - denně (kancelářské prostory), týdně (jednotlivé vchody), generální (2x ročně), dle potřeby (toalety, umyvadla, sklepní prostory)
ČÍM – název použitého čistícího prostředku / nářadí
POSTUP – pracovní postup pro jednotlivé prostory

Kontrola


Jako u všech lidských činností i zde v APsystem s.r.o. probíhají tři stupně kontroly kvality práce odvedené pracovníkem.
Denní – kontrola pracovníkem, který provádí úklid tzn. každý pracovník si zodpovídá za odvedenou práci. kontrola vedoucím pracovníkem při i po pracovní činnosti.
Týdenní – komunikace s klientem – řešení závad, připomínek klienta, zjištění celkového stavu po týdenním úklidu v daném objektu. týmová porada s pracovníky úklidu – řešení problémů, připomínek, postup při odstranění závad.Měsíční – zhodnocení kvality práce v daných objektech, kontrola stavu zásob – čistících prostředků, nářadí, lékárničky, OOPP.

Komplexní služby pod jednou střechou

Naše vize


Kvalita – všech pracovníků a odvedené práce
Vstřícnost – bezvýhradně ke všem obyvatelům v daném objektu
Zodpovědnost – za kvalitní a včas odvedenou práci
Rozvoj – neustále hledáme nové trendy v úklidu, vyvíjíme nové služby pro stávající i nové klienty
Podpora – klient se může soustředit na vlastní činnost
Komplexnost – v oblasti čistoty a hygieny – maximální snaha o spokojenost klienta